دبستان دختــرانه هدایت - درباره ما

دبستان دخترانه هدایت

مجتمع آموزشی خردورز در تلاش است تا از طریق تمرین خردورزی توسط دانش آموزان در مدرسه خرد را پرورش دهد. خردورزی یعنی استفاده درست از هوش و تفکر برای حل مسائل به شیوه ای انسانی و ارزشمندانه. پرورش و تمرین ارزش های انسانی از قبیل نظم و انضباط، همکاری و مشارکت، صبر و خویشتن داری، صلح و دوستی، تلاش و پشتکار، ارتباط سالم، مراقبت از محیط زیست، شهروندی و تفکر انتقادی.
اهداف این مجتمع:
۱- یادگیری عمیق مطالب درسی
۲- فهم کامل مطالب درسی و توان کار بستن آن در زندگی واقعی و نه حفظ طوطی وار مطالب
۳- استفاده صحیح از آزمون ها در جهت یادگیری بیشتر و نه مقایسه دانش آموزان و رتبه بندی آن ها
۴- ترویج فرهنگ کتابخوانی از طریق مطالعه و تمعق بر ۱۰۰ کتاب غیر درسی در طول دوره پیش دبستانی و دبستان
۵- فراهم کردن محیط شاد و فرح بخش برای یادگیری دانش آموزان با استفاده از روش های آموزشی فعال و خلاقانه